اضطراب جنسی

اضطراب جنسی و درمان چیست؟   اضطراب جنسی در تعرف اضطراب میتوان گفت یک عادت درونی نگران کننده بر روش و طریقه زندگی شما اثر گذار است.یک حس بد و نامعلوم که به قطعیت میتوان گفت ا کثر اشخاص به آن دچار هستند. ترس باعث میشود در راه بترسید یا از ان نگرانی زیادی داشته […]

بستن
مقایسه