خیانت در زنان

نتیجه شگفت آور مطالعات خیانت در زنان   خیانت زنان بیشتر به دلیل فقدان ارتباط عاطفی عمیق و کارآمد اتفاق می‌افتد. یکی از معمول‌ترین علل این عمل احساس طرد شدگی است. همچنین زمانی که در روابط عاطفی به اندازه کافی فهمیده نشوند دست به خیانت می‌زنند. نتیجه تازه ترین مطالعات در مورد خیانت در زنان […]

بستن
مقایسه